برندگان خوش شانس هفته 78

قرعه کشی هفته 78 به صورت آنلاین از وب سایت رسمی هف هشتاد پخش و برندگان آن به شرح زیر مشخص گردید

(s6)گوشی آیفون

آقای بنیامین رنجبری از میناب هرمزگان با شماره 6253***0936

آقای حسین راستین از تهران با شماره 7966***0937

برندگان سکه ربع بهار آزادی:

0939***3258

0921***3912

آقای محمد حسین اکبری از کرمان با شماره 8155***0936

آقای مرتضی حاصلی از یزد با شماره 8433***0913

0936***8026

0921***6787

0912***2139

آقای مریم گل پور از آمل با شماره 4976***0935

آقای سعید جوان مدار از بوکان با شماره 1412***0930

آقای علیرضا مهاجر از گرگان با شماره5957***0911