اخبار

برنده قرعه‌کشی پـــــژو206

قرعه‌کشی این هفته هفـ‌ هشتاد،که بخشی از جشنواره جوایز 280میلیون تومانی هفـ‌‌ ‌هشتاد می باشد، روز پنج شنبه 30شهریور  1396 در برنامه حالا خورشید برگزار شد. جایزه این قرعه‌کشی یکدستگاه خودرو پــــــــژو206 بود که آقای ابوالفضل قربان زاده از مشهد برنده این جایزه شد.

برای مشاهده قرعه کشی، کلیک کنید

کد شانس شماره موبایل
27871449 4558***0937