برندگان 2 خودرو 206و اچ30

قرعه کشی 2 دستگاه خودرو 206و اچ 30 در برنامه خندوانه در تاریخ 14/11/95 توسط رامبد جوان و ناظر صدا سیما انجام شد

برنده 206:آقای حسین گمرهی از رفسنجان

با کد شناس 3599561

و شماره تلفن:0936***5252

برنده اچ30:خانم زهراکلهری از بروجرد

با کد شانس :02535045

و شمارهتلفن :0935***8516