برندگان خوش شانس 5 خودرو تیبا

اسامی برندگان پنج دستگاه خودرو تیبا 

قرعه کشی 5 تیبا دیگر از سری جوایز ویژه هف هشتاد به مناسبت ولادت امام رضا در تاریخ 4 شهریور برگزار شد.

اسامی برندگان پنج دستگاه خودرو تیبا به شرح ذیل می باشد:

برنده اول :آقای حسین علی کبیری به شماره 7873***0937  از شهر مشهد

برنده دوم :آقای محسن محتشمی  به شماره 9717***0935   از شهر مشهد

برنده سوم :آقای سیدرضا حسین پور به شماره 3620***0921   از شهر لاهیجان

برنده چهارم :آقای عباس سمیعی نژاد  به شماره 7289***0933 از شهر خرمشهر

برنده پنجم : آقای مهدی ذبیحی ارفعی به شماره 3381***0921 از شهر تهران