تا یک حسرت ملی تنها 50 یوز باقیست

#یوزتاابد

کمپین حمایت از یوز ایرانی شروع شده است. " تا یک حسرت ملی تنها 50یوز باقیست " شعار این کمپین بزرگ است. هفـ‌هشتاد این کمپین را با همراهی خانم هدیه تهرانی، بازیگر سرشناس کشورمان،  برای حمایت از یوز ایرانی ایجاد کرده است. با توجه به اینکه تنها 50 یوزپلنگ ایرانی باقیمانده است، شما نیز می‌توانید برای شرکت در این کمپین  با شماره‌گیری #444*780*  به بقای این سرمایه ملی کمک کنید. 

همچنین می‌توانید با عضویت در رُبات تلگرام زیر، عکس پروفایل خود را با نشان این کمپین، برای آگاه‌سازی دیگر دوستان به اشتراک بگذارید. 

لینک رُبات تلگرام

کانال تلگرام هفـ‌هشتاد

#444*780*