سریع ترین روش شارژ

در این روش تنها پس از شماره گیری #مبلغ *780* کاربر وارد مرحله پرداخت می شود

در این روش تنها پس از شماره گیری #مبلغ *780* کاربر وارد مرحله پرداخت شده و با ورود شماره کارت بانکی و رمز دوم به راحتی در سریع ترین زمان ممکن خط خود را بطور مستقیم شارژ می نماید.