عیدانه طلایی

در این طرح که از روز عید قربان تا عید غدیرخم اجرا می شود، روزانه یک عدد سکه طلا قرعه کشی و به برنده اهدا می شود. کاربران #780* با هر تراکنش خود یک شانس در قرعه کشی روزانه دریافت می کنند. برای کاربرانی که از طریق اپلیکیشن تراکنش دارند، با هر تراکنش 2 برابر شانس بیشتر در قرعه کشی می گیرند.

نکته مهم: محدودیتی برای شرکت در قرعه کشی هر روز برای کاربران وجود ندارد و هر فرد با انجام تراکنش (خرید شارژ، پرداخت قبض، پرداخت خیریه)، خود به خود در قرعه کشی شرکت داده می شود.

لازم به ذکر است که قرعه کشی6 سکه روز 2شنبه 29 شهریور ماه ساعت 12:30 از وب سایت هف هشتاد انجام خواهد شد.