قرعه کشی سفر کیش

 فقط  امروز ساعت ۱۱ شب  فر صت دارید با هر تراکنش شانس برنده شدن یک سفر کیش  با یک همراه دست بیاری

هر تراکنش =1 شانس سفر کیش

*780#

رو بگیر

راستی تو اپ 2 تا شانس می گیرید

برای دانلو اپلیکیشن کلیک کنید