قرعه کشی سه شمش طلا

مراسم قرعه کشی سه شمش طلا، مخصوص کاربران هف هشتاد، در روز جمعه، نهم مهرماه 1395 در برنامه زنده تلویزیونی شبکه اول سیما، "تا جمعه" ، ساعت 20:4 دقیقه برگزار خواهد شد لازم به ذکر است کاربران با انجام اولین تراکنش وارد قرعه کشی می شوند و به ازای هر تراکنش، مبلغ 40 گرم به وزن طلای خود اضافه می کنند. در این روش، هر فرد جایزه ی مخصوص خود را می سازد و در صورت برنده شدن در قرعه کشی، با توجه به وزن مربوط به تراکنش های خودش، تا یک کیلو گرم شمش طلا هدیه خواهد گرفت