قرعه کشی شمش طلا

قرعه کشی شمش طلای هف هشتاد در تاریخ 30/09/95 انجام خواهد شد . بدین صورت که کاربران با انجام هر تراکنش(خرید شارژ، پرداخت قبض، خرید بسته های اینترنت) 40 گرم به وزن شمش طلای خود افزوده و این فرایند تا 1000گرم ادامه پیدا خواهد کرد .بعد از رسیدن کاربران به 1000گرم (به ازای 25 تراکنش در کل ) به ازای هر تراکنش 1 شانس بیشتر در قرعه کشی دریافت می نمایند .بر همین اساس وزن شمش طلای فرد برنده بر طبق قانون ذکر شده محاسبه میگردد.برای مثال اگر کاربری که وزن کلی شمش طلای وی تا تا ریخ قرعه کشی 500 گرم باشد در صورت برنده شدن در قرعه کشی ،مطابق وزن شمش طلای خود جایزه دریافت می نماید .

همین الان #780* رو بگیر