قرعه کشی ویژه : با هف هشتاد، طلا ببرید

جایزه ویژه ی این دوره هف هشتاد 3 شمش طلا هر کدام تا سقف یک کیلوگرم به 3 نفر می باشد. کابران با انجام اولین تراکنش وارد قرعه کشی می شوند و به ازای هر تراکنش، مبلغ 40 گرم به وزن طلای خود اضافه می کنند. در این روش، هر فرد جایزه ی مخصوص خود را می سازد و در صورت برنده شدن در قرعه کشی، با توجه به وزن مربوط به تراکنش های خودش، تا یک کیلو گرم شمش طلا هدیه خواهد گرفت.