قرعه کشی یک دستگاه 206ویک دستگاه اچ30 در برنامه خندوانه

پنجشنبه 14بهمن ماه قرعه کشی یک دستگاه 206 و یک دستگاه   اچ 30در میان کاربران هف هشتاد برگزار می شود مشتریان هف هشتاد از روز دوشنبه بیست و هفتم دی تا بامداد پنج شنبه 14 دی ماه فرصت دارند با انجام هر تراکنش از قبیل خرید شارژ، پرداخت قبض و ... شانس خود را برای این قرعه کشی افزایش دهند. هر تراکنش از طریق ussd (شماره گیری #780*) یک کد شانس و تراکنش از طریق اپلیکیشن هف هشتاد شانس کاربران را دو برابر افزایش می دهد. کاربران هف هشتاد می توانند روز پنجشنبه در برنامه خندوانه شاهد برگزاری این قرعه کشی هیجان انگیز باشند.

برای دانلود اپلیکیشن کلیک کنید