قرعه کشی یک دستگاه 206 در برنامه خندوانه

روز پنجشنبه سی دی ماه قرعه کشی یک دستگاه 206 در میان کاربران هف هشتاد برگزار می شود. مشتریان هف هشتاد از روز دوشنبه بیست و هفتم دی تا بامداد پنج شنبه 30 دی ماه فرصت دارند با انجام هر تراکنش از قبیل خرید شارژ، پرداخت قبض و ... شانس خود را برای این قرعه کشی افزایش دهند. هر تراکنش از طریق ussd (شماره گیری #780*) یک کد شانس و تراکنش از طریق اپلیکیشن هف هشتاد شانس کاربران را دو برابر افزایش می دهد. کاربران هف هشتاد می توانند روز پنجشنبه در برنامه خندوانه شاهد برگزاری این قرعه کشی هیجان انگیز باشند. برای دانلود اپلیکیشن کلیک کنید