کمک به جبران خسارات سیل زدگان

بروز سیل در بعضی از شهرها و استانها کشور، ایـران را در انـدوه بـزرگی فـرو بــرد و به بسیاری از عــزیــزان هموطن ما خسارات زیادی وارد شد . 

شـرکت هف هشتـاد در زمـان اطلاع از این حـادثه غم انگیـز اقــدام به جمع آوری کمک های مـــالی از سراسر کشور بـرای کمک رسانی به حادثه دیدگان نموده است.  

شما نیز می توانید برای کمک به جبران خسارات سیل زدگان با شماره گیری کد #112*780* (جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران) همراه این طرح ملی باشید .