گزارش رقابت های تیم ملی جودو با حمایت هف هشتاد

تیم ایران در سال‌ 2014 به هیچ مدالی در رقابت‌های قهرمانی آسیا نرسیده بود و در دوره قبل یعنی در سال 2015 نیز تنها به یک نشان برنز به توسط سعید ملایی دست یافته بود اما در این دوره با جذب اسپانسر هف هشتاد (#780*) و رفع دغدغه مالی، نتیجه راضی کننده ای گرفت.

مدال نقره علیرضا خجسته در وزن ۶۶- کیلوگرم باعث شد تا کاروان جودوی ایران با حمایت مالی و اسپانسریهف هشتاد (#780*) در پایان روز نخست رقابت‌های قهرمانی‌ آسیا نسبت به دو دوره قبلی نتیجه بهتری به دست آورد.

ادامه خبر در تابناک