پذیرندگان

پذیرندگان

در خصوص ارائه خدمات پرداخت تلفن همراه، به منظور ارائه سرویس به متقاضیان طبق الزام شرکت شاپرک به استحضار می‌رساند سرویس مذکور تنها به متقاضیانی تعلق می‌گیرد که دارای مدارک احراز هویت و تشخیص اهلیت معتبر باشند. خواهشمند است موارد ذیل جهت اخذ مدارک رعایت گردد:

  • تطبیق کپی مدارک مندرج در جدول با نسخه اصلی مدارک
  • ممهور نمودن کپی مدارک به مهر "کپی برابر اصل"
  • معتبر بودن تاریخ اجاره نامه، تطبیق نام پذیرنده و مستاجر و یکسان بودن آدرس اجاره نامه و آدرس ارائه شده از پذیرنده در خصوص اجاره نامه یا سند مالکیت
  • تطبیق زمینه فعالیت شرکت با اطلاعات مندرج در اساسنامه یا روزنامه رسمی
  • معتبر بودن مدت اعتبار جواز کسب
  • درخصوص موسسات خیریه می‌بایست پروانه فعالیت دارای مدت اعتبار و مهمور به مهر سازمان صادر کننده باشد.
پذیرندگان حقیقی پذیرندگان حقوقی
کپی شناسنامه و کارت ملی صاحب حساب کپی شناسنامه و کارت ملی صاحب حساب
کپی اجاره نامه یا سند مالکیت فروشگاه کپی اجاره نامه یا سند مالکیت شرکت
کپی جواز کسب فروشگاه کپی روزنامه رسمی شرکت و یا اساسنامه شرکت
مشخصات فردی
مشخصات حساب
مشخصات شرکت/فروشگاه
آپلود