دوستان خود را دعوت کنید!

در منوی جایزه یه گزینه دیگر هم وجود دارد به اسم دعوت دوستان(#3*4*780*)، کاربران می توانند با دعوت کردن دوستانشان و انجام تراکنش از طریق هف هشتاد، شارژ هدیه بگیرند.