بسته های اینترنت ایرانسل

بسته های اینترنت به میزان زیادی هزینه افراد را در استفاده از اینترنت روی موبایل کاهش می دهند. از این رو، برای خرید انواع بسته های روزانه، هفتگی، ماهیانه، سه ماهه و بلند مدت(6ماهه و سالیانه) بایستی کد #4*2*780* را از طریق خطوط ایرانسل شماره گیری نمود. با زدن این کد و انتخاب مدت زمان بسته موردنظر، انواع بسته های قابل خرید(از نظر حجم و مبلغ) در آن بازه زمانی نشان داده میشوند که با انتخاب بسته موردنظر می توان مراحل خرید را طی و بسته را فعال کرد.