بسته های ترکیبی ایرانسل

بسته های ترکیبی (شامل مکالمه و پیامک ایرانسلی + اینترنت همراه)

بسته های ترکیبی شامل حجم مختلفی از اینترنت پرسرعت به همراه مکالمه و پیامک داخل شبکه ایرانسلی است که به شکل روزانه، هفتگی، ماهانه، سه ماهه، شش ماهه و یکساله برای مشترکین ایرانسل از طریق کد #780* قابل خریداری است.

کاربران ایرانسلی می توانند با ورود به منوی شارژ (شماره گیری کد #2*780*) و انتخاب منوی ترکیبی(ردیف 5) یا  شماره گیری مستقیم کد #5*2*780* جهت فعال سازی این بسته ها اقدام نمایند.