شارژ شورانگیز رایتل

در صورت خرید شارژ رایتل بیش از 2000 تومان، 35% بیشتر نسبت به مبلغ اصلی شارژ، طبق جدول زیر، شارژ دریافت خواهید کرد. مهلت استفاده از شارژ هدیه با توجه به مبلغ شارژ، تعیین می‌شود.

به‌عنوان مثال، اگر شما شارژ 5000 تومانی رایتل را به روش شارژ شور‌انگیز خریداری نمایید، بیش از 1500 تومان شارژ بیشتر دریافت خواهید کرد. بنابراین مبلغ شارژ شما بیش از 6100 تومان اعتبار ریالی (پس از کسر مبلغ مالیات بر ارزش افزوده) محاسبه خواهد شد.

مبلغ شارژ (ريال)

درصد شارژ هدیه مجموع شارژ (ريال) مدت اعتبار شارژ هدیه (روز) مدت اعتبار شارژ اصلی (روز)
20,000 35% 24,771 6 30
50,000 35% 61,927 8 30
100,000 35% 123,853 10 30
200,000 35% 247,706 12 30
500,000 35% 619,266 18 30
1,000,000 35% 1,238,532 18

30

                     

* مبلغ شارژ شورانگیز پس از کسر مالیات بر ارزش افزوده از شارژ اصلی، محاسبه و اضافه می‌گردد.

 

خرید شارژ شورانگیز مستقیم

با شماره گیری کد #3*2*780* از طریق سیم کارتهای رایتل و انتخاب مبلغ موردنظر، می توانید به راحتی 35% بیشتر بصورت مستقیم شارژ شوید.

روش انجام شارژ شورانگیز با استفاده از رمز شارژ:

با استفاده از کد #3*2*2*780* رمز شارژ رایتل می خرید.

رمز شارژ را با استفاده از روش زیر وارد می کنید تا شارژ شورانگیزتان فعال گردد

OK #رمز شارژ *145*

روش استعلام شارژ شورانگیز

جهت استعلام شارژ شورانگیز کد #146* را شماره‌گیری نمایید.

در منوی نمایش داده شده، گزینه 1 حساب اصلی شارژ شورانگیز و گزینه 2 حساب هدیه شارژ شورانگیز نمایش داده می‌شود.