شارژ هدیه

.در این روش با شماره گیری کد #6*2*780* می توانید برای هر کدام از دوستان و آشنایان شارژ به عنوان هدیه، ارسال کنید برهمین اساس ابتدا کد مذکور را شماره گیری کرده و سپس با انتخاب گزینه ارسال شارژ هدیه، شماره موبایلی که میخواهید براش شارژ هدیه بفرستید و مبلغ موردنظرتان را انتخاب میکنید. در نهایت پس از تکمیل فرایند خرید، شارژ موردنظر به همراه یک پیامک تبریک برای شماره مقصد ارسال می گردد