جوایز هف هشتاد

 • acer تبلت

  هفته بیست و چهارم

 • htc گوشی

  هفته بیست و سوم

 • sony experia

  هفته بیست و دوم

 • tab sam

  هفته بیست و یکم

 • Asus

  هفته بیستم

 • تبلت سامسونگ

  هفته نوزدهم

 • nexuse

  هفته هیجدهم