جوایز هف هشتاد

 • جزیره کیش

  هفته پنجاهم

 • گلکسی 5 مینی

  هفته چهل و نهم

 • سونی اکسپریا T2

  هفته چهل و  هشتم

 • گلکسی 4 سامسونگ

  هفته چهل و  هفتم

 • s4mini

  هفته چهل و چهارم

 • لبتاپ ایسوز

  هفته چهل و سوم

 • note3

  هفته چهل و دوم

 • لبتاپ ایسوز

  هفته چهل و یکم

 • s5

  هفته چهلم

 • lg-g3

  هفته سی و نهم

 • آیفون6

  هفته سی و هشتم

 • s5

  هفته سی و هفتم