موجودی

موجودی

امکان مشاهده موجودی حساب تمام کار‌تهای بانکی عضو شتاب در اپلیکیشن هف‌هشتاد فراهم است.با استفاده از سرویس موجودی اپلیکیشن هف‌هشتاد شما می‌توانید موجودی کارت بانکی خود را در لحظه دریافت نمایید.به منظور حفظ حریم شخصی افراد و نیز اطمینان از امنیت انجام تراکنش، این امکان تنها در صورتی در اختیار کاربر قرار می‌گیرد که کد ملی مالک سیم کارت و کد ملی دارنده شماره کارت، باهم منطبق باشد.

image
image

سوالات متداول

باید کدملي شخص دارنده سيم کارت و کارت بانکي يکسان بوده و از رمز پويا استفاده نمائید .